İletişim Formu

sub-banner

Hipofiz Adenomu

Hipofiz adenomu nedir?

Hipofiz adenomu, hipofiz bezinden kaynaklanan iyi huylu bir tümördür.

Hipofiz bezi nerede bulunur ve işlevleri nelerdir?

Hipofiz bezi, beynin altında kafa tabanının ortasında yer alır. Burun boşluğunun uzantsısı olan sfenoid sinüsünüst kısmındaki "sella turcica" (Türk eyeri) içinde yerleşmektedir. Dolayısıyla hipofiz bezi beyin ve burun boşluğunun arasındayer alır.

Hipofiz bezi endokrin bezlerini kontrol eder ve bu nedenle endokrin sistemin "orkestra şefi" olarak adlandırılır.

Hipofiz bezinin farklı işlevleri olan iki kısmı vardır. Ön kısım veya adenohipofiz birkaç hormon üretir ve salgılar:

  • GH (büyüme hormonu), kemiğin ve diğer dokularınbüyümesinden ve gelişmesinden sorumlu hormondur.
  • TSH (tiroid uyarıcı hormon), tiroid bezininkontrol edenhormon. Bezindaha fazla tiroid hormonu üretmesi için uyarmaktır.
  • ACTH (adrenokortikotropik hormon), adrenal bezleri kortizol gibi daha fazla steroid hormon yapmak için uyaran bir hormondur.
  • LH (lutenize edici hormon) ve FSH (folikül uyarıcı hormon) - hem kadınlarda hem de erkeklerde bu hormonlar üreme sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.
  • PRL (Prolaktin)emzirme döneminde meme dokusunun süt üretimini uyaran bir hormondur.

Hipofizin arka kısmı veya nörohipofiz vazopressin (AKA antidiüretik hormon - su dengesini kontrol eder) ve oksitosini (doğum sırasında uterus kasılmasını kontrol eder) depolar ve salgılar. Oksitosin, insanlar sosyal bağlar kurduklarında salındığı için "kucaklaşma hormonu" veya "aşk hormonu" olarak da bilinir.

Hipofiz bezininhemen üzerinde bulunan ve hipotalamus adı verilen beyinkısmı tarafından kontrol edilir. Hipofiz bezi ile hipotalamus arasındaki anatomik ilişki benzersizdir. Hipofiz sapı, hipotalamus ve hipofiz arasındaki anatomik bir bağlantıdır. Oksitosin ve vazopressin gibi nörohipofiz hormonları hipotalamusta üretilir ve sap yoluyla hipofiz bezine verilir. Ayrıca hipotalamustan çıkan venöz kan da sistemik dolaşıma girmez. Daha ziyade, hipofiz sapından hipofiz bezine akar. Bu nedenle hipotalamusun salgıladığı kontrol hormonları doğrudan hipofize ulaşabilir. Hipofiz sapının bütünlüğü, normal hipofiz fonksiyonu için gereklidir.

Hipofiz bezinin kendisi hemen üzerinde bulunan ve hipotalamus adı verilen beyin kısmı tarafından kontrol edilir. Hipofiz bezi ile hipotalamus arasındaki anatomik ilişki benzersizdir. Hipofiz sapı, hipotalamus ve hipofiz arasındaki anatomik bir bağlantıdır. Oksitosin ve vazopressin gibi nörohipofiz hormonları hipotalamusta üretilir ve sap yoluyla hipofiz bezine verilir. Ayrıca hipotalamustan kaçan venöz kan da sistemik dolaşıma girmez. Daha ziyade, hipofiz sapından hipofiz bezine akar. Bu nedenle hipotalamusun salgıladığı kontrol hormonları doğrudan hipofize ulaşabilir. Hipofiz sapının bütünlüğü, normal hipofiz fonksiyonu için gereklidir.

Hipofiz adenomunun belirtileri nelerdir?

Hipofiz adenomu klinik olarak endokrin rahatsızlık ve/veya etraftakı yapılar üzerinde baskıetki ile kendini gösterir.

Endokrin bozuklukları, adenomun hormonal durumuna bağlıdır. Tümör ekstra miktarda hormon üretiyorsa (hormon aktif adenom) genellikle semptomlar bu hormonun fazlalığına bağlıdır:

  • Prolaktinoma - genellikle galaktore ile kendini gösterir - yanimeme uçlarından anormal süt veya süt benzeri madde akıntısı. Kadınlarda adet döngüsü genellikle düzensizdir. Erkeklerde libido ve ereksiyon azalır.
  • Tirotropinom - fazla TSH, tiroid bezini daha fazla tiroid hormonu üretmesi ve salgılaması için uyarır. Hasta tipik hipertiroidizm semptomları geliştirir.
  • Kortikotropinom - artmış ACDH, aşırı miktarda steroid hormonu sentezlemek ve salgılamak için adrenalleri uyarmıştır. Bu genellikle Cushing hastalığına yol açar. Tipik görünümde hastalarda obezite, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve hiperglisemi (kanda şeker artışı) gelişir.
  • Gonadotropinoma, FSH veya LH üreten bir tür hipofiz adenomudur. Bu hormonların artmasına rağmen yumurtalıklar ve testisler uyarılmaz. Bu tür hormonal fazlalık hiç semptomatik olmayabilir. Semptomlar varsa, genellikle üreme işlevinin baskılanmasıyla ilgilidir. Kısırlık, libido kaybı, adet bozuklukları sık görülen bulgulardır.
  • Somatotropinoma çocuklarda ve yetişkinlerde farklıdır. Çocuklar büyüme hormonu ü anormal büyüme oluşturur - bir durum devlik olarak bilinir. Yetişkinlerde akromegali yani sadece küçük kemikler büyüyor. Genellikle eller, bacaklar ve yüz etkilenir.

Hormonal aşırı sekresyon semptomlarına ek olarak, hipofiz adenomu normal hipofiz bezinin sıkışmasına ve hipopituitarizme, yani normal hipofiz fonksiyonunun kaybına neden olabilir.

Hipofiz adenomu ile ilgili bir başka semptom grubu, kitle etkisinden kaynaklanır. Başka bir deyişle büyüyen tümör, yakın yapıları sıkıştırabilir ve nörolojik hasara neden olabilir.

Optik sinirler hipofiz bezinin hemen üzerinden geçer ve en sık etkilenerek görme kaybına neden olur. Tipik olarak optik kiazma sıkışırve yanlarda görme kaybına neden olur. Bu hastalar genellikle görme alanlarının daralmasından şikayet ederler. Görme kaybı varlığı, ameliyat için en önemli endikasyonlardan biri olarak kabul edildiğinden çok önemlidir.

Tümör yana doğru uzanırsa, kavernöz sinüse uzanabilir. Kavernöz sinüsün içinden geçen ince sinirler sıkışabilir veçift görmeye neden olabilir.

Nadir durumlarda, tümördevasa boyutlara ulaşabilir ve beyine de baskı eder. Bu durumlarda genellikle nöbetler ve/veya hidrosefali görülebilir.

Bazen tümör burun boşluğuna doğrubüyür. Burun boşluğu büyüyen tümörü barındıracak kadar büyük olduğu için uzun süre sessiz kalabilir. Fakat sonunda burun boşluğu tıkanarak apneye neden olabilir.

Hipofiz tümörü yavaş büyür ve genelde yakındaki yapılar belli bir süre baskıya alışabilir. Yine de bazı durumlarda hipofiz apopleksi gelişerek hızlı tümör genişlemesine neden olabilir. Bu duruma ya adenoma içine kanama ya da tümör şişmesine neden olan iskemik olay neden olur. Her durumda hızlıca genişleyen tümör kütlesi, optik sinir ve normal hipofizi sıkıştırarak görme kaybına ve akut hipopitüitarizme neden olur. Hipofiz apopleksi, optik sinirleri kurtarmak ve görmeyi korumak için acil cerrahi gerektiren bir durumdur. Cerrahi işlemdeki gecikmeler kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Hipofiz adenomu nasıl tedavi edilir?

Hipofiz adenomlarının tedavisinde endokrinolojik ve nöroşirürji perspektifleri vardır. Endokrinolojik açıdan, vücudun hormonal dengesini yeniden sağlamak önemlidir. Beyin cerrahları ise sinir yapılarının üzerindeki baskıyı hafifletmeye odaklanır. Bu nedenle genellikle bu hastalar endokrinolog ve beyin cerrahlarından oluşan bir ekip ile tedavi edilmektedir.

Prolaktinomalar başlangıçta tıbbi tedavi ile ilaçlar iletedavi edilebilir. Dopamin agonisti ilaçlar tümör büyümesini baskılayabilir ve kitle etkisini azaltabilir. Ancak tıbbi tedavinin birçok dezavantajı vardır. İlk olarak, bazı durumlarda bu terapi tümör büyümesini kontrol etmekte başarısız olur. İkincisi, hastalar ilacın yan etkilerini tolere edemeyebilir. Üçüncü olarak, dopamin agonist tedavisi, tümörü fibrotik hale getirir ve cerrahi olarak çıkarılmasını zorlaştırır. İlaç tedavisinin bir başka dezavantajı, hipofiz apopleksi riskinin önemli ölçüde artmasıdır. Dopamin agonist tedavisi alan tüm hastalara bu komplikasyon hakkında bilgi verilmeli ve ani görme kaybı durumlarında derhal nöroşirürji müdahalesi yapılmalı.

Somatotropinomlar genellikle ameliyatla tedavi edilir çünkü tamamen çıkarılması iyileşmeye yol açar. Cerrahi olarak çıkarılmaya uygun olmayan kalıntı adenomlar somatostatin tedavisi ile tedavi edilir. Bu sentetik hormon, tümörden büyüme hormonu salgılanmasını engeller.

Kortiktotropinomalar, MRGile tespit edilemeyecek kadar küçük olabileceğinden zorlayıcı tümörlerdir. Bu tümörlerin yerini belirlemek için ek testler ve hatta arama ameliyatı gerekebilir. Kortikotropinoma cerrahisinin bir başka yönü, fırtınalı bir ameliyat sonrası dönemdir. Yüksek steroit hormonlarıameliyattan sonra önemli ölçüde düşer ve bu nedenle, bu hastalar ameliyat sonrası önemli steroityoksunluk semptomları yaşayabilir.

Gonadotropinomlar ve hormon salgılamayan adenomalarsadece kitle etkisi olunca ameliyat edilir. Bu tip hipofiz adenomları için ilaç tedavi yoktur ve cerrahi tek seçenektir.

Hipofiz adenomları için ameliyatgenellikle burun boşluğundan yapılır ve zor beyin cerrahisi operasyonlardanbiri olarak kabul edilir. Cerrah, tümöre ulaşmak ve çıkarmak için mikroskop veya endoskop kullanabilir. Son yıllarda artan sayıda beyin cerrahı hipofiz cerrahisi için endoskop kullanıyor. Burun boşluğu çok dardır ve düzensiz bir şekle sahiptir ve cerrahi müdahaleyi zorlaştırır. Ek olarak, hipofiz bezi sfenoid sinüsün içinde yani burun boşluğunun en derin kısmında yer alır. Ameliyat sırasında sfenoid sinüse ulaşılır ve tümörün altından kemik alınaraktümör ortaya konulur ve çıkarılır.

Hipofiz cerrahisinin birkaç zorlukları var. Karotis arterler, hipofiz bezin her iki yanından geçerler ve cerrah için önemli bir sorun teşkil eder. Bir diğer önemli husus ise beyin omurilik sıvısı sızıntısı olasılığıdır. Normalde hipofiz bezi ve adenom beyinden diyafram sella adı verilen ince bir zarla ayrılır. Bu zar ameliyat sırasında açılabilir ve burundan beyin omurilik sıvısı sızıntısına neden olabilir. Bu duruma rinore denir. Burun boşluğu enfekte bölge olduğundan, BOS sızıntısı menenjite neden olabilir.

SoruSor

icon
Beyin tümörünün ana belirtileri nelerdir?
icon

Beyin tümörü belirtileri, tümörün yeri, boyutu ve büyüme hızına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Bunlar arasında baş ağrısı, nöbetler, davranış veya kişilik değişiklikleri, hafıza sorunları, denge bozukluğu veya konuşma, işitme veya görme değişiklikleri bulunabilir. Beyin Tümörleri bölümümüzde bu konu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizması nasıl teşhis edilir?
icon

Beyin anevrizması genellikle bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya beyin anjiyografisi gibi görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilir. Anevrizmanın yırtıldığından şüpheleniliyorsa bazen lomber ponksiyon yapılır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi özel Beyin Anevrizmaları bölümümüzde okuyabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hipofiz adenomasının mevcut tedavi yöntemleri nelerdir?
icon

Hipofiz adenoması tedavi yöntemleri arasında izlem, ilaç tedavisi, cerrahi ve radyasyon tedavisi bulunur. En iyi tedavi seçeneği, tümörün büyüklüğüne ve tipine, hastanın genel sağlık durumuna ve kişisel tercihlerine bağlıdır. İlgili bölümde Hipofiz Adenomu tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Disk herniasının sebepleri nelerdir?
icon

Disk hernisi yaşlanma, fiziksel stres veya yaralanma nedeniyle oluşabilir. Yaşlandıkça disklerimiz su içeriğinin bir kısmını kaybeder ve hafif bir gerilme veya dönme ile yırtılma veya dışarı çıkma olasılığı artar. Omurga Hastalıkları bölümümüzde farklı disk hernisi türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz genellikle nasıl tedavi edilir?
icon

Skolyoz tedavisi, eğrinin derecesine ve hastanın yaşına bağlıdır. Cerrahi olmayan tedavilere fizyoterapi, korse kullanımı ve ağrı kesiciler dahildir. Şiddetli durumlarda, eğriyi düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Skolyoz Tedavisi bölümümüzde skolyoz tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Dejeneratif disk hastalığı nedir ve ana belirtileri nelerdir?
icon

Dejeneratif disk hastalığı, omurgadaki intervertebral disklerin yaşla birlikte aşınma durumudur. Belirtiler arasında sırt veya boyun ağrısı, uyuşma ve karıncalanma hissi ve yürümekte zorluk bulunabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu nedir?
icon

Torasik çıkış sendromu, klavikula ve ilk kaburga arasındaki alanın daralması sonucu damarların veya sinirlerin sıkışması durumudur. Bu, omuz ve boyun ağrısına ve parmaklarda uyuşmaya neden olabilir. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde TOS hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu risk faktörleri nelerdir?
icon

TOS risk faktörleri arasında kötü duruş, obezite, tekrarlayan kol veya omuz hareketleri ve anormal bir kaburga veya omuz ve kaburga arasındaki dar bir bağ gibi anatomik anormallikler bulunur. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde daha fazla bilgi edinin

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu nasıl teşhis ve tedavi edilir?
icon

TOS teşhisi, fizik muayene, görüntüleme testleri ve nörofizyolojik testlerin yanı sıra hasta geçmişi ve belirti ve semptomlarla birlikte yapılır. Tedavi, fizik tedavi, ağrı yönetimi ve ağır vakalarda cerrahi olabilir. Torasik Çıkış Sendromu Tedavisi bölümümüzde tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Nörolojik bozukluğun belirti ve semptomları nelerdir?
icon

Nörolojik bozuklukların semptomları çok çeşitli olabilir, ancak genellikle kas zayıflığı, koordinasyonsuz hareketler, nöbetler, kalıcı veya şiddetli baş ağrıları, bilişsel ve hafıza sorunları ve duyumdaki değişiklikleri içerir. Beyin Hastalıkları bölümümüzde nörolojik bozukluklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizması için herhangi bir uyarı işareti var mı?
icon

Beyin anevrizmasının uyarı işaretleri ani ve şiddetli baş ağrısı, bulanık veya çift görme, boyun ağrısı, bayılma veya baş dönmesi ve ışığa karşı duyarlılık içerebilir. Ancak, birçok anevrizma sızdırana ya da yırtılana kadar belirti göstermeyebilir. Beyin anevrizmaları hakkında daha fazla bilgi için Beyin Anevrizmaları bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizmasının hangi boyutu ameliyat gerektirir?
icon

Ameliyat ihtiyacı genellikle anevrizmanın boyutuna, konumuna ve büyüme hızına bağlıdır. Genellikle 7mm'den büyük anevrizmalar, beynin belirli bölgelerinde yer alanlar veya ardışık taramalarda büyüme belirtisi gösterenler cerrahi müdahale gerektirebilir. Özel bilgileri anlamak için bir nörocerrah ile danışmak en iyisidir. Bu konuda daha fazla bilgi için Beyin Anevrizmaları bölümümüze başvurun.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin AVM'si kişilik değişikliklerine neden olabilir mi?
icon

Evet, bir beyin AVM'si, davranış, biliş ve duygu için sorumlu beyin bölgelerini etkiliyorsa kişilik değişikliklerine neden olabilir. Diğer semptomlar arasında baş ağrıları, nöbetler veya nörolojik eksiklikler olabilir. Beyin AVM'si hakkında daha fazla bilgi için Beyin AVM bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir kan testi beyin kanserini tespit edebilir mi?
icon

Şu anda, beyin kanserini kesin olarak teşhis edebilecek standart bir kan testi bulunmamaktadır. Belirli belirteçler veya değişiklikler bir tümörün varlığını önerse de, MRI veya CT taramaları gibi görüntüleme testleri birincil teşhis araçları olarak kalmaktadır. Beyin kanseri için teşhis süreçleri hakkında daha fazla bilgi için Beyin Kanseri bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir röntgen, beyin tümörünü gösterebilir mi?
icon

Röntgenler genellikle beyin tümörlerini tespit etmek için kullanılmaz. Bu amaç için temel görüntüleme yöntemleri MRI ve CT taramalarıdır, beyin yapısının daha ayrıntılı görüntülerini sunarlar. Beyin tümörlerinin teşhisinin özelliklerini Beyin Kanseri bölümümüzde keşfedin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir beyin tümörünün büyümesi ve semptomlara neden olması ne kadar sürer?
icon

Beyin tümörlerinin büyüme hızı, tümörün türüne ve derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı tümörler yavaşça büyüyebilir ve yıllarca herhangi bir semptoma neden olmayabilir, oysa diğerleri hızla büyüyebilir ve haftalar veya aylar içinde semptomlara neden olabilir. Semptomların başlaması aynı zamanda tümörün konumuna ve büyüklüğüne de bağlıdır. Beyin Tümörleri bölümümüzde beyin tümörlerinin ilerlemesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Chiari malformasyonu tedavi edilmezse ne olur?
icon

Eğer Chiari malformasyonu tedavi edilmezse, semptomlar zamanla kötüleşebilir, kronik ağrıya, koordinasyon bozukluğuna ve ciddi durumlarda felce yol açabilir. Potansiyel komplikasyonları önlemek için erken müdahale önerilir. Chiari Malformasyon bölümümüzde bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hemifacial spazmı geçer mi?
icon

Hemifacial spazmlar, belirli tedavilerle azalabilir, ancak spontan iyileşme nadirdir. Uygun tıbbi müdahale, semptomları hafifletebilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Hemifasiyal Spazm Tedavisi bölümümüzde tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hidrosefali tedavi edilmezse ne olur?
icon

Tedavi edilmezse, hidrosefali artan intrakraniyal basınca yol açabilir, buna bağlı olarak bilişsel bozukluklar, görme problemleri, koordinasyon kaybı ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden beyin hasarı meydana gelebilir. Özel bölümümüzde Hidrosefali Tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hipofiz tümörü tedavi edilmezse ne olur?
icon

Tedavi edilmeyen hipofiz tümörü büyüyebilir ve beyinin hayati kısımlarına baskı yapabilir, hormonal dengesizliklere ve görme problemlerinden metabolik bozukluklara kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipofiz Tümörü bölümümüzde bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Trigeminal nevralji ile karıştırılabilecek nedir?
icon

Trigeminal nevralji semptomları, diş problemleri, sinüzit, küme baş ağrıları veya temporomandibular eklem bozuklukları gibi diğer durumlarla benzer olabilir, bu nedenle doğru tanı koymak esastır. Özel bölümümüzde Trigeminal Nevraljinin nasıl tespit edileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin ameliyatından sonra neler beklenir?
icon

Beyin ameliyatından sonra, hastalar yorgunluk, ruh hali dalgalanmaları veya bilişsel değişiklikler yaşayabilir. İyileşme süresi değişkendir ve iyileşmeyi izlemek ve herhangi bir komplikasyonu tespit etmek için düzenli takip zorunludur. Beyin Hastalıkları Tedavisi bölümümüzde farklı bozuklukların iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Yaşlandıkça omurgamızda ne değişiklikler olur?
icon

Yaşlandıkça, omurga doğal dejeneratif değişikliklere uğrar. Diskler nemini ve elastikiyetini kaybedebilir, omurga kemikleri incelir ve omurga kanalının yavaş yavaş daralması gibi durumlar ortaya çıkabilir, bu da omurga stenozuna veya diğer rahatsızlıklara yol açabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde omurga bozuklukları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon sonrası donanım çıkarılabilir mi?
icon

Evet, spinal füzyondan gelen donanım çıkarılabilir, ancak genellikle rahatsızlık, ağrı veya diğer komplikasyonlara neden oluyorsa yapılır. İlgili bölümde Spinal Füzyon prosedürü hakkında daha fazla ayrıntı keşfedin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon cerrahisinden tam olarak ne kadar süre sonra iyileşme gerçekleşir?
icon

Spinal füzyon cerrahisinden tam iyileşme 3-6 ay arasında değişebilir, ancak bazı aktiviteler bir yıla kadar sınırlı olabilir. Spinal Füzyon bölümümüzde bu prosedürün özellikleri ve iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Başarısız spinal füzyonun semptomları nelerdir?
icon

Semptomlar kronik ağrı, sınırlı hareket kabiliyeti, donanım hareketi hissi veya ameliyat öncesinde yaşanan semptomları içerebilir. İlgili bölümde Başarısız Sırt Cerrahisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Başarısız sırt cerrahisi sendromu için tedavi nedir?
icon

Tedavi, fizik tedavi, ağrı yönetimi veya bazı durumlarda revizyon cerrahisini içerebilir. Başarısız Sırt Cerrahisi Sendromu Tedavisi bölümümüzde başarısız sırt cerrahisi tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon sonrası ne bekleyebilirim?
icon

Spinal füzyon sonrası, ilk başta ağrı ve sınırlı hareket kabiliyeti beklenir, ardından fizik tedavi rehberliğinde aktivitelere kademeli olarak geri dönülür. Uzun vadeli sonuçlar genellikle ağrının azalması ve stabilitenin artmasıdır. Spinal Füzyona ayrılmış bölümümüzde bu prosedür hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Herniated disk kalıcı sinir hasarına neden olabilir mi?
icon

Evet, herniated disk uzun bir süre sinire bası yaparsa kalıcı sinir hasarına yol açabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde farklı bel fıtığı türlerinin doğası ve bunlarla ilişkili riskler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bombe disk daha da kötüleşebilir mi?
icon

Evet, uygun bakım olmadan veya sürekli zorlama nedeniyle bombe disk kötüleşebilir hatta yırtılabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde şişkin ve fıtıklaşmış diskler ve bunlarla ilişkili riskler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Boyun cerrahisinden ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Boyun cerrahisinden iyileşme süresi, işleme bağlı olarak değişebilir, ancak tipik olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürer. Omurga Hastalıkları Tedavisi bölümümüzde spinal cerrahi sonrası iyileşmenin özelliklerini öğrenin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kompresyon kırıkları ameliyat gerektirir mi?
icon

Tüm kompresyon kırıkları ameliyat gerektirmez. Birçok kırık, koruyucu tedavi ile iyileşir, ancak şiddetli vakalarda cerrahi müdahale faydalı olabilir. Spinal Kompresyon Kırığı bölümümüzde kompresyon kırıklarının doğası ve teşhis süreci hakkında bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir omurga kırığından ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Iyileşme, hafif kırıklar için birkaç haftadan daha şiddetli vakalar için birkaç aya kadar değişebilir. Özel Spinal Kompresyon Kırığı Tedavisi bölümümüzde omurga kırığı iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kyphoplasty'den ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Çoğu hasta, kyphoplasty'den 48 saat içinde daha iyi hissetmeye başlar, tam iyileşme birkaç hafta içinde gerçekleşir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Vertebroplastiden ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Vertebroplastiden iyileşme genellikle hızlıdır, çoğu hasta birkaç gün içinde normal aktivitelere devam eder.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Vertebroplasti ve kyphoplasty arasındaki fark nedir?
icon

Her iki işlem de kırık vertebrae'yi stabil hale getirmekle ilgilidir, ancak kyphoplasty, çimento enjekte edilmeden önce bir balonun şişirilmesini içerirken, vertebroplasti balon şişirme olmadan doğrudan çimento enjekte eder.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kyphoplasty için uygun olmayan adaylar kimlerdir?
icon

Bazı kırık türlerine sahip olanlar, şiddetli osteoporozu olanlar veya aktif bir enfeksiyonu olanlar kyphoplasty için uygun aday olmayabilir. Her zaman bir omurga uzmanıyla danışın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Omurga kanserinin ilk belirtileri nelerdir?
icon

Omurga kanserinin ilk belirtileri arasında yerel ağrı, uzuvlarda uyuşma veya zayıflık, yürüme zorluğu ve mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı bulunabilir. Belirtiler tümörün konumuna ve büyüklüğüne bağlıdır. Spinal Tümörler hakkında daha fazla bilgiyi ilgili bölümümüzden edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz yetişkinlerde düzeltilebilir mi?
icon

Yetişkinlerdeki skolyoz her zaman tamamen düzeltilmezken, fizik tedavi, korseler veya cerrahi gibi tedaviler şiddetini azaltabilir ve belirtileri hafifletebilir. Skolyoz Tedavisi bölümümüzde mevcut tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz yaşla birlikte kötüleşir mi?
icon

Skolyoz zamanla kötüleşebilir, özellikle tedavi edilmezse. Yetişkin skolyozu, omurgadaki dejeneratif değişiklikler nedeniyle ilerleyebilir. Skolyoz ile ilgili özel bölümümüzde bu durumun doğası ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Özel Skolyoz bölümümüzde bu hastalığın doğası ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz hangi organları etkiler?
icon

Şiddetli skolyoz, akciğerleri etkileyerek akciğer fonksiyonunun azalmasına neden olabilir. Azalmış akciğer kapasitesi nedeniyle kalp de etkilenebilir. İlgili Skolyoz bölümünde skolyozun vücudu nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyozun 3 türü nelerdir?
icon

Skolyozun üç ana türü şunlardır: idiopatik (nedeni bilinmeyen, en yaygın olarak ergenlerde görülür), konjenital (doğumda mevcut kemik anomalileri nedeniyle) ve nöromusküler (sinir veya kas bozukluklarından kaynaklanan). Özel Skolyoz bölümünde bu tipler arasındaki farklar ve bu durumun doğası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kamburluğa ne sebep olur?
icon

Kamburluk veya kifoz, kötü duruş, omurga travması, doğuştan sorunlar, osteoporoz, disk dejenerasyonu veya tüberküloz gibi bazı hastalıklardan kaynaklanabilir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Yaralanma olmaksızın kuyruk sokumu ağrısına ne sebep olur?
icon

Kuyruk sokumu ağrısı veya koksodini, açık bir yaralanma olmaksızın uzun süreli oturma, doğum, tümörler, enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir veya bazen idiopatik (bilinmeyen) bir kökeni olabilir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromunun belirtileri nelerdir?
icon

TOS belirtileri arasında boyun, omuz, kol veya parmaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma, kol zayıflığı ve bozulmuş dolaşım bulunabilir. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde TOS semptomları ve uyarı işaretleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu ameliyattan sonra geri gelebilir mi?
icon

Evet, ameliyat TOS belirtilerini hafifletebilirken, duruş veya tekrarlayıcı aktiviteler gibi temel nedenler ele alınmadığında nüksetme şansı vardır. Tekrarlayan Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde bu durumdan nasıl kaçınılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
CONTACT US hover img
CONTACT US hover img